Mô tả

Kích thước: đường kính vòng A: 200mm – vòng B: 400mm – vòng C: 600mm
Color: 3 chế độ ánh sáng (Trắng –  Trắng Vàng – Vàng)
Chất liệu: Pha lê
Điện: Led 32W – 220V