🌹 Hoàn thiện và bàn giao 😍 văn phòng công ty WINBIG GROUP tại Thành phố Vũng Tàu.
1️⃣𝘛𝘶̛ 𝘷𝘢̂́𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘷𝘢̀ 𝘭𝘦̂𝘯 𝘣𝘢̉𝘯𝘨 𝘥𝘶̛̣ 𝘵𝘰𝘢́𝘯 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘱𝘩𝘪́
2️⃣𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘬𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘶́𝘤 – 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘱𝘩𝘰̂́, 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘵𝘩𝘶̛̣.
3️⃣ 𝘔𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘱𝘩𝘪́ 𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘩𝘪́ 𝘹𝘪𝘯 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘱𝘩𝘦́𝘱 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨
4️⃣ 𝘊𝘢𝘮 𝘬𝘦̂́𝘵 đ𝘢̉𝘮 𝘣𝘢̉𝘰 𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 – 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯 đ𝘰̣̂ 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘬𝘦̂́ 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘪 𝘤𝘰̂𝘯𝘨.
5️⃣ 𝘎𝘪𝘢́ 𝘤𝘢̉ 𝘤𝘢̣𝘯𝘩 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩 𝘴𝘰 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘵𝘩𝘪̣ 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨.
6️⃣ 𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘘𝘶𝘺́ 𝘒𝘩𝘢́𝘤𝘩 𝘩𝘢̀𝘯𝘨 𝘵𝘢̣̂𝘯 𝘵𝘪̀𝘯𝘩, 𝘤𝘩𝘶 đ𝘢́𝘰.
——————————————-
🏡 𝗫𝗮̂𝘆 𝗗𝘂̛̣𝗻𝗴 – 𝗡𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗞𝗶𝗺 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗣𝗵𝗮́𝘁 thiết kế và thi công xây dựng trọn gói – chìa khóa trao tay cho khách hàng ( 𝑇𝑢̛̀ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 – 𝑚𝑜́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎́𝑖, 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡) bằng cái tâm của mình, đảm bảo thiết kế và thi công theo đúng yêu cầu chất lượng, thẩm mỹ cũng như bám sát ngân sách khách hàng đề ra ban đầu.
————————————
☎ 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐇Ệ 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐕Ớ𝐈 𝐂𝐇Ú𝐍𝐆 𝐓Ô𝐈 ☎
🏡 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡á𝐧𝐡: A14, KDT Barya Citi, P.Long Toàn, TP. Bà Rịa.
🏘 𝐗ưở𝐧𝐠 𝐬ả𝐧 𝐱𝐮ấ𝐭: 430 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, Tp. Vũng Tàu.
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0901.500.888 hoặc 0914.184.566