MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Lập bản vẽ thi công, triển khai.

– Giám sát công trình, mảng hoàn thiện Nội thất, xử lý các công việc tại công trình.
– Giám sát việc thực hiện hợp đồng của thầu phụ, đội, nhóm