CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

  1. Giảm giá đến 100% chi phí thiết kế kiến trúc – nội thất
  • Giảm giá 50% chi phí thiết kế đối với hợp đồng thi công có giá trị từ 100-200 triệu.

–    Giảm giá 100% chi phí thiết kế đối với hợp đồng thi công có giá trị >200 triệu.

  1. Giảm giá đến 5% cho khách hàng ký hợp đồng lần đầu với Công ty
  • Giá trị hợp đồng 100 – 200 triệu: Giảm 3% tổng giá trị hợp đồng.
  • Giá trị hợp đồng >200 triệu: Giảm 5% tổng giá trị hợp đồng.
  1. Tặng ngay Voucher giảm giá đến 10% đối với hợp đồng tiếp theo (có thể tặng cho bạn bè)
  • Giá trị hợp đồng 100-200 triệu: Giảm 3% Tổng giá trị hợp đồng.
  • Giá trị hợp đồng 200-300 triệu: Giảm 5% Tổng giá trị hợp đồng.
  • Giá trị hợp đồng 300-400 triệu: Giảm 7% Tổng giá trị hợp đồng.
  • Giá trị hợp đồng >400 triệu: Giảm 10% Tổng giá trị hợp đồng.